Yazdır

Küreselleşme ve iletişim teknolojisinin karşı konulamaz etkisi sayesinde, bireysel ve kurumsal tüketici, mal ve hizmetlerin satış taarruzu altındadır. Tüketiciler, temel tüketim mallarının seçiminde bilinçli seçimler yapabilirken, özellikle uzmanlık isteyen finansal hizmet ve ürünlerin seçiminde bir danışmana gereksinim duymaktadırlar.

Kişi ve kurumların sahip oldukları risklerin belirli bir bedel karşılığı devredilmesine yarayan sigorta hizmetlerinde ise, gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi konusunda uzman bir danışmana gereksinim duyulmaktadır.

İşte bu noktada, sahip olduğunuz varlıklara ve sorumluluklarınıza ilişkin risklerin devri sürecinde, yani sigortalanmasında RİSKNET son derece önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

Yakın görünen risk faktörlerinin belirlenmesi,
Bunların en rasyonel şekli ile devredilmesi amacıyla müşteri gereksinimlerine özel sigorta programının hazırlanması,
Sigorta bedellerinin mutabakat esası ile tespit edilmesinin sağlanması,
Hazırlanan programa bağlı olarak mali rasyoları kuvvetli şirketlerden fiyatlar edinilmesi ve karşılaştırılabilir tablolar halinde müşteriye sunulması,
Poliçelerin düzenlenmesi ve sigortalı adına tüm sorumluluğun üstlenilmesi,
Hasar anında tüm süreçlerin doğrudan içerisinde yer alarak, her aşamasında sigortalının yönlendirilmesi ve zararın hızla tazmin edilmesinin sağlanması.